Taklit Becerilerinin Geliştirilmesinde Alternatif Bir Yol: -Orff Temelli- Müzik ve Hareket Etkinlikleri

Düzenleyen: Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Çalıştay Ücreti: 120 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Öğrenmenin ön koşullarının dikkat, ortak ilgi, sıra alma ve taklit olduğu alan yazında belirtilmektedir. Bu becerilerden biri olan taklit; dil becerileri, bilişsel ve motor beceriler kadar sosyal becerilerin öğrenilmesinde de ön koşuldur. Bu sebeple taklit becerilerinin geliştirilmesi özel gereksinimli çocuklarda erken çocukluk döneminde oldukça önemlidir. Taklit becerilerinin geliştirilmesi için pek çok farklı yöntem uygulandığı literatürde görülmektedir. Özellikle otizmli çocuklar başta olmak üzere taklit becerilerinin erken yaşta geliştirilmesi için kullanılacak etkinliklerin çocukların gelişim düzeylerine, ilgi alanlarına ve motivasyonlarına uygun olması gerekli ve önemlidir.  İstenilen sonuca ancak yetersizliği olan çocukların dikkatini çekecek, yapılan öğretimle ilgilenmesini sağlayacak etkinlikler ile ulaşılabilir. Ancak bu tarz etkinlikleri planlamak eğiticilerin zaman zaman sıkıntıya düştüğü bir durumdur. Etkili ve eğlenceli etkinlikler çocuğu öğrenmeye yönlendirir ve yapılan öğretimin etkili ve kalıcı olmasına katkı sağlar. Bunu sağlayan etkinliklerin başında müzik ve hareketi içerisinde barındıran aktif uygulamalara yer veren etkinlikler gelmektedir. Özellikle Orff yaklaşımının elementer (temel) müzik ve hareket uygulamalarının amaçlananların gerçekleştirilmesinde oldukça etkili olduğunu gösterir uygulamalı çalışmalara rastlanmaktadır. Gerek sözel, gerek sözel olmayan taklit becerilerinin geliştirilmesinde literatürdeki uygulamalara paralel, onları destekleyen ve çeşitlendiren bir yaklaşım olan Orff uygulamaları uygulanabilirliğindeki kolaylık ve tekrarlanabilirliğe uygunluğu nedeniyle etkinlik temelli öğrenmelere de dönüşebilmektedir. Bu çalışmada müziğin kullanımına ilişkin verilecek teorik alt yapının hemen ardından yapılacak uygulamalar ile katılımcıların çalıştayda edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri yeterliğe kavuşmalarının -uygulamalı olarak da- sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsam hailinde;
-    sözsüz taklit becerilerini geliştirmek için planlanan müzik ve hareket temelli bireysel ve grup çalışmaları,
-    sözlü taklit becerilerini geliştirmek için planlanan müzik ve şarkı temelli bireysel ve grup çalışmaları ile,
-    sözlü ve sözsüz taklit becerilerini birleştiren bireysel ve grup çalışmalarına uygulama örnekleri sunulacaktır;
-    Ayrıca, katılımcılar tarafından bu yaklaşımı kendi becerileriyle birleştirerek yaratımda bulunacakları bir aktif uygulama süreci hedeflenmektedir.
Tüm bu uygulama süreçlerinde Özel Eğitim alanında uygulanan taklit becerilerinin öğretimi yaklaşım ve etkinlikleri ile örtüşen bir temel ve paralel bir sıra izlenmesi planlanmaktadır.

Çalıştay hedef kitlesi (Kimler katılabilir?)
Otizm başta olmak üzere tüm yetersizlik gruplarıyla etkileşimde bulunan akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, aileler.