PİKOLO Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu Uygulamacı Eğitimi

Düzenleyen: Uzm. Birgül U. Bayoğlu, Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölümü, Çocuk Gelişimi Ünitesi

Çalıştay Ücreti: 150 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Erken çocukluk gelişimi,  gelecekteki akademik yaşam ve sosyal ilişkiler açısından önemli bir dönemdir. Olumlu ya da olumsuz deneyimler hem okul hem erişkin çağların belirleyicisi olabilir. Gelişimi etkileyen en güçlü etkenlerden birisi anne ve çocuk arasındaki ilişkidir. Yaşamın ilk günlerinden itibaren anne/bakımveren ile bebek arasında kurulan ilişki pek çok gelişim alanını etkiler. Çocukla anne/bakımveren arasındaki ilişki tek yönlü değildir, karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.
Ebeveyn- çocuk etkileşimi özellikle çocuk gelişimi  açısından önem taşır. Özellikle riskli ailelerde  yürütülen araştırmalar olumlu ebeveyn davranışlarının çocuk gelişimine katkıısını göstermektedir. Ebeveyn-çocuk  etkileşimi  davranışların, duyguların ve beklentilerin kombinasyonundan oluşur; her bir ebeveyn ve çocuğa özeldir.  Olumlu ebeveynlik becerileri,  hem sağlıklı hem de gelişim gecikmesi olan çocuklar için gelişimi destekleyicidir  ( Brotman et  2011, Knoche  2012;, Paulsell, Avellar, Sama Martin, & Del Grosso 2010, Sweet & Appelbaum, 2004,  Bradley 1994, Love  2005)
 PİKOLO, ebeveyn davranışlarının gözlemlenmesini kolaylaştırıcı bir soru formudur. PİKOLO ebeveyn-çocuk etkileşim ölçeği kullanımı kolay, geçerliliği  yapılmış (Bayoglu,Elibol,Ünal ,2013), gözlemciler arası uyum ( r.>85) ve çocuk gelişimi çıktıları yüksek,  ebeveynlik becerilerini değerlendiren, müdahale programları planlamada rehber, program çıktılarının izlenebileceği bir rehber niteliğindedir. Ebeveyn odaklı erken müdahale çalışmaları için geliştirilmiş temel bir araç olarak  erken çocukluk gelişimini destekleyici ebeveynlik davranışlarını tanımlamada yol göstericidir. PİKOLO, Duygusal Yakınlık, Duyarlılık, Cesaretlendirme, Öğretme  olmak üzere 4 Alt Grupta toplam 29 maddeden oluşur. Canlı ya da video kayıt gözlemine dayalı olarak puanlanır.
 “Gelişimsel ebeveynlik” kavramının    öne çıktığı  son yıllarda olumlu ebeveynlik becerileri mutlaka değerlendirilmeli ve çocuğun gelişimini destekleme yönünde geliştirilmelidir.

Kaynak:
-Bayoğlu B., Özlem Unal O., Elibol E., Karabulut E.and Mark S. Innocenti. (2013).Turkish Validation of the PICCOLO  (Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes). Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4,  pages 330–338
- Lori A. Roggman, Gina A. Cook, Mark S. Innocenti, Vonda Jump Norman, Katie Christiansen.(2013). Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO) in Diverse Ethnic Groups Infant Mental Health Journal Volume 34, Issue 4, pages 290–306

Çalıştay hedef kitlesi (Kimler katılabilir?)
Erken çocukluk alanında değerlendirme, destek ve izlem yapan meslek çalışanları