Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı - ODSİ Eğitimi

Düzenleyen: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi

Çalıştay Ücreti: 750 TL
Sertifika: ODSİ Uygulamacı Sertifikası verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği
Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı ODSİ, Doç. Dr. Selda Özdemir tarafından geliştirilen ve otizm spektrum bozukluğunun çocuklarda erken dönem gelişiminde ilk ve en kritik belirleyicisi olarak kabul edilen ortak dikkat becerilerini geliştirme üzerine odaklanan bir erken müdahale programıdır. Program, davranışsal ve doğal öğretim uygulamalarından farklı, hibrid yapısı olan oyun temelli bir müdahale programıdır. Üç farklı yaklaşımın; gelişimsel, davranışsal ve doğal yaklaşımların erken müdahale stratejileri ve çalışma prensiplerini kendi potasında biraraya getiren ODSİ programı, erken müdahalede yeni bir yaklaşım sunmaktadır.

Doç. Dr. Selda Özdemir tarafından yürütülecek olan bu çalıştayda, ODSİ programının uygulama ilkeleri, gelişimsel oyun ve sosyal iletişim değerlendirmeleri, programın ilerleme süreçleri ve ortak dikkat becerilerini geliştirmede kullanılan sosyal iletişim stratejilerinin açıklamaları video örneklemeler üzerinden gerçekleştirilecektir. Videolarda ODSİ eğitimi alan çocukların programdaki ilerlemeleri paylaşılacak ve çalıştay eğitimi alan katılımcılara değerlendirme uygulamaları yaptırılacaktır. Program, özellikle işlevsel oyun davranışlarının olmadığı  veya sınırlı oyun davranışlarında dikkatin çok kısa olması izlenimiyle oyun temelli doğal müdahalelere alınamayan pek çok OSB’li çocukta aslında var olan temel oyun davranışlarının nasıl kesintisiz oyun rutinlerine dönüştürüleceğini katılımlara öğretecektir. Çalıştay katılımcıları, oyun rutinleri bağlamında sunulan sosyal iletişim stratejilerinin sağladığı ortak dikkat becerileri ilerlemelerini gözlemleyeceklerdir. Son derece eğlenceli ve enerjisi yüksek bir erken müdahale programı olan ODSİ, çalıştay katılımcılarına   A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Otizm Araştırmaları Merkezinde de yaygın olarak kullanılan  kanıt temelli ve oyun aracılı  pek çok ortak dikkat becerilerini geliştirme stratejilerini kazandıracaktır.

ODSİ müdahale programı çocuklarda sosyal iletişim becerilerini gelişimsel oyun rutinleri bağlamında, ortak dikkat  ve taklit becerileri aracılığıyla geliştirmeyi hedeflemektedir.  Programın hedef kitlesi gelişimsel gecikmeleri olan tüm çocuklar ama özellikle de otizm spektrum bozukluğu olan veya erken dönem OSB riskleri sergileyen çocuklardır.  Uygulama eğitimini alan uzmanlar ve eğitimciler tarafından uygulanabilen bu program, ebeveynler tarafından da doğal ortamlarda kullanılabilmekte ve böylelikle müdahale  programının kazanımları doğal ortamlarda ebeveynler tarafından da desteklenebilmektedir.  Etkililiği Gazi Üniversitesi, Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÖGEM’de erken çocukluk dönemi otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla gösterilen bu program, oyun temelli bir müdahale programıdır ve içerisinde A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Otizm Araştırmaları Merkezi tarafından geliştirlen kanıt temelli pek çok erken müdahale stratejisini de barındırmaktadır.

Bir erken müdahale programı olarak ODSİ, otizm spektrum bozukluğunun erken dönem gelişiminde en kritik belirleyileri olarak kabul edilen ortak dikkat, sembolik oyun ve sosyal iletişim becerilerinde eş güdümlü gelişmeleri hedefler. Program, doğal oyun etkileşimleri içerisine yedirilen temel sosyal iletişim stratejileri ile ortak dikkat becerilerini oyun aracılığıyla geliştirir. Taklit, model olma, destek sunumu, dil yavaşlatma ve heyecana dayalı duygu paylaşımı stratejileri hızlı oyun rutinleri içerisinde sunulur. Erken müdahalede yeni yaklaşımlar ve uygulamalar öğrenmek isteyen tüm katılımcılar ODSİ uygulamacı sertifikasının verileceği bu çalıştaya beklenmektedir.

Çalıştay hedef kitlesi (Kimler katılabilir?)
Erken müdahale alanında çalışan uzmanlar, eğitimciler ve özel gereksinimli çocuk sahibi ebeveynler