Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Düzenleyen: Doç. Dr. Özlem DİKEN, Arş. Grv. Gülefşan ÖZGE KALAYCI, Arş. Grv. Cem KALAYCI - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Çalıştay Ücreti: 300 TL
Sertifika: Katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan: 40 kişi

Çalıştay içeriği

Dil gelişimi normal şartlarda çok fazla zorlanmadan kendiliğinden gerçekleşen hızlı bir süreçtir. Bununla birlikte bazen doğuştan ya da gelişim dönemi içinde  (gelişimsel) oluşan nedenlerle dil edinim süreci sekteye uğrayabilmekte olumsuz etkilenebilmektedir.

Gelişimin bir bütün olması sebebiyle çocuğun gelişimin bir alanında yaşadığı zorluk diğer gelişim alanlarını da etkilemektedir. Bununla birlikte dil problemleri de diğer pek çok yetersizliğe hemen her zaman ek özür olarak eşlik etmektedir. Bu durum da çocuğun kişisel, sosyal, akademik yaşamını ve dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara dil müdahalesi değerlendirme, tanılama, müdahale planı hazırlama ve terapi süreçlerinde Dil ve konuşma terapistleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak çocuğun dil ve iletişim becerilerinin evde çocukla gün boyu çok yoğun zaman geçiren aile ve sınıf ortamında da özel eğitim öğretmeni tarafından desteklenmesi de önemlidir. Sağlıklı bir sosyal iletişim için bu şarttır. 

Buna rağmen çoğu durumda yetersizliği olan çocuğun ister ailesi ister öğretmeni olsun bu çocukların dil becerilerini nasıl desteklemeleri gerektiği konusunda, nasıl davranmaları gerektiği konusunda  kendilerini yetersiz hissederler. Buna bağlı olarak iletişim kurmakta zorlanır bazen sorunu gözardı eder bazen de deneme-yanılma yöntemlerine başvururlar. 

Bu çalıştay gelişimsel yetersizliği olan çocukların dil becerilerinin, evde ya da okulda aileleri ve öğretmenleri tarafından desteklenme yolları konusunda bilgilendirme yapmak amacını gütmektedir. İletişim ve dil bozukluklarını desteklemek için alanyazında ileri sürülen farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu çalıştayda “ doğal” ve “yapılandırılmış” yaklaşım başlıkları altında dil becerilerini destekleme çalışmaları video örnekleriyle sunulacaktır.