ICECI2018'e tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet
ECOMDER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
TED Üniversitesi

Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER), Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği ve Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Topluluğu (International Society on Early Intervention-ISEI)’nun desteklediği bünyesinde 4. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'nin da yer alacağı 2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON EARLY CHILDHOOD INTERVENTION (ICECI2018) 29 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir.

ICECI2018'in ana teması “Erken Çocuklukta Müdahale Alanında Güncel Araştırmalar ve Yenilikçi Uygulamalar” iken, dünyanın dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, politikacılar kongreye davetlidir. Özel gereksinimli ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası uzmanların yer alacağı konuşmalar, çalıştaylar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Kongredeki bildirilerin hakem sürecini başarı ile tamamlayanları ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISI’nda 2018’de yayınlanacaktır. Bu konuda detaylı bilgiler kongre sırasında katılımcılara iletilecektir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce iken, simultane çeviri hizmeti ile katılımcıların sunulardan maksimum yarar elde etmesi sağlanacaktır.

Sizleri kongremizde görmek dileğiyle…

Saygılarımla,

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
ICECI2018 Kongre Başkanı

HAKKINDA

Amaç

ICECI2018, birden çok amaca hizmet edecektir. Amaçlar arasında;

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır farklı ülkelerde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile ülkelerdeki erken çocuklukta müdahale sürecini ve uygulamalarını tanımak,
 3. Erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Uluslararası bilimsel işbirliğini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında üretilen bilimsel bilginin çocuk ve ailelere ve diğer ilgili paydaşlara aktarılmasını sağlamak yer almaktadır.

Kapsam

ICECI2018, 0-6/8 yaş aralığında, gelişimi farklı (Otizm Spektrum Bozukluğu, Serebral Palsi, Zihin Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Çoklu Yetersizliği Olanlar, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Fisiksel/Motor Yetersizliği ve diğer yetersizlik grupları ile Üstün Zeka/Yetenekli küçük çocuklar) ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde (alfabetik sıra ile) hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyal Hizmet

Konu Başlıkları

ICECI2018, 0-6/8 yaş arasındaki gelişimi farklı olan ya da riski altındaki çocuklar ve ailelerine yönelik aşağıdaki konu başlıklarındaki çalışmalara açıktır.

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Öneleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka Bulma
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Tarama
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Tanılama
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Programlama ve Programı Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Müdahelede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

KURULLAR

Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Tamer YILMAZ, Rektör
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Tarımcılar, Rektör
TED Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Başkan
EÇOMDER Başkanı

Prof. Dr. Michael GURALNICK, Başkan
ISEI Başkanı

Bilim Kurulu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Uğur SAK, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, , TÜRKİYE
Prof. Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Michael GURALNICK, University of Washington, USA
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
Prof. Dr. Toni LINDER, USA
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Ankara Üniversitesi
, TÜRKİYE
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Ankara Üniversitesi
, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Senem BAŞGÜL, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Doç. Dr. Zsuzsa F. Lassú Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-school Education, MACARİSTAN
Yard. Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE

Yard. Doç. Dr. Elif KARSLI, TED Üniversitesi,
TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Avsar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Aydın BAL, The University of Wisconsin at Madison, USA

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)

Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL (Kongre Sekreteryası)

Doç. Dr. Özlem DİKEN
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY
Arş. Gör. Düriye Merve TUNA
Arş. Gör. Gözde TOMRİS
Arş. Gör. Seçil ÇELİK
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN
Arş. Gör. Hülya Ceren TUTUK
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN
Uzman Ali KAYMAK
Uzman Gökhan İNCEOtizm Eksiklik Değil Farklılıktır.

ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Toni LINDER
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
Hakkında
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
Hakkında
Doç. Dr. Aydın BAL
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
Hakkında
Prof. Dr. Özgür ÖNER
Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
Hakkında

Aşağıdaki program bölümünü kullanarak kendinize uygun programı oluşturup çıktı alabilirsiniz.

PROGRAM SAYFASI
ÇALIŞTAYLAR

29 MART 2018 - ÇALIŞTAYLAR

Çalıştaylar kontenjanlarla sınırlıdır. Bir çalıştayın yapılabilmesi için en az 10 katılımcının başvurusu gerekmektedir.
Çalıştaylar tam gün, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ayrılmaktadır.

SAAT SALON İÇERİK
09:00-17:00 Salon A Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Dil Becerilerinin Desteklenmesi
Çalıştay 1
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Arş. Grv. Gülefşan ÖZGE KALAYCI, Arş. Grv. Cem KALAYCI - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-17:00 Salon B IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Sertifikası Çalıştayı
Çalıştay 2
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, Dr. Onur ÖZDEMİR Marmara Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-19:00 Salon C Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Çalıştay 3
Prof. Dr. E. Sema Batu, Anadolu Üniversitesi, Prof.Dr. Arzu Özen, Anadolu Üniversitesi, Uzm. Sezgin Kartal, Zihinsel Engellilere Destek Derneği
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-17:00 Salon D Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi Kursu
Çalıştay 4
Özlem Gülümser, Gelişimsel Pediatri Uzmanı, Ezgi Özalp Akın, Gelişimsel Pediatri Yandal Uzmanı, Burcu Bilik, Özel Eğitim Uzmanı
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-17:00 Salon E Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi: EROT Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı
Çalıştay 5
Prof. Dr. Tevhide Kargın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu, Ankara Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-12:00 Salon F Erken Dönemde Taklit Değerlendirmesi ve Karşılıklı Taklit Eğitimi
Çalıştay 6
Yrd. Doç. Dr. Gökhan TÖRET, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-12:00 Salon G Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Temel Becerilerin Öğretimi
Çalıştay 7
Uzman Ali KAYMAK ve Uzman Gökhan İNCE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-12:00 Salon H Erken Müdahale Problem Çözme Aracı - Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Sınıflandırılması-Çocuk ve Genç (ICF-CY)
Çalıştay 8
Dr. D. Melek Er-Sabuncuoğlu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-12:00 Salon I Evidence-Based Practice in Early Childhood Intervention (Erken Çocuklukta Kanıt-Temelli Uygulamalar)*
Çalıştay 9
Rune J. SIMEONSSON University of North Carolina at Chapell Hill *Ardıl çeviri yapılacaktır.
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-12:00 Salon J Ortak Dikkat Temelli Sosyal İletişim Programı - ODSİ Eğitimi
Çalıştay 10
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon F PİKOLO Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu Uygulamacı Eğitimi
Çalıştay 11
Uzm. Birgül U. Bayoğlu, Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölümü, Çocuk Gelişimi Ünitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon G Zihin Kuramı Öğretimi Programı Eğitimi
Çalıştay 12
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon H Taklit Becerilerinin Geliştirilmesinde Alternatif Bir Yol: -Orff Temelli- Müzik ve Hareket Etkinlikleri
Çalıştay 13
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon I Transdisciplinary Play-Based Assessment (Transdisipliner Oyun-Temelli Değerlendirme)*
Çalıştay 14
Prof. Dr. Toni LİNDER, Professor Emerita, University of Denver *Ardıl çeviri yapılacaktır.
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon J Otizmli Çocuklarda Nöroplay Yöntemi
Çalıştay 15
Doç. Dr. Barış Ekinc, Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu, Elif Nur Gürkan
Açıklama ve özet için tıklayınız

14:00-17:00 Salon K Okul Temelli Olumlu Davranış Desteği
Çalıştay 16
Doç. Dr. Aydın BAL, University of Wisconsin at Madison
Açıklama ve özet için tıklayınız

30 MART 2018 - ÇALIŞTAYLAR

Çalıştaylar kontenjanlarla sınırlıdır. Bir çalıştayın yapılabilmesi için en az 10 katılımcının başvurusu gerekmektedir.
Çalıştaylar tam gün, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ayrılmaktadır.

SAAT SALON İÇERİK
09:00-16:00 Salon A Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Motor Öğrenme ve Müdahale Programı
Çalıştay 17
Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

16:30-18:30 Salon B Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Bağımsız Beslenme Becerileri İçin Stratejiler
Çalıştay 18
Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

31 MART 2018 - ÇALIŞTAYLAR

Çalıştaylar kontenjanlarla sınırlıdır. Bir çalıştayın yapılabilmesi için en az 10 katılımcının başvurusu gerekmektedir.
Çalıştaylar tam gün, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ayrılmaktadır.

SAAT SALON İÇERİK
09:00-16:00 Salon A Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Akuaterapi & Yüzme Eğitim Programı
Çalıştay 19
Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

16:30-18:30 Salon B Yazı Yazma Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Motor Müdahale Stratejileri
Çalıştay 20
Doç.Dr. Mehmet Yanardağ, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

01 NİSAN 2018 - ÇALIŞTAYLAR

Çalıştaylar kontenjanlarla sınırlıdır. Bir çalıştayın yapılabilmesi için en az 10 katılımcının başvurusu gerekmektedir.
Çalıştaylar tam gün, öğleden önce ve öğleden sonra olarak ayrılmaktadır.

SAAT SALON İÇERİK
09:00-16:00 Salon A ETKİLEŞİM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI (ETEÇOM) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay 21
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu ÜNİVERSİTESİ
Açıklama ve özet için tıklayınız

16:30-18:30 Salon B GILLIAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ-2-TÜRKÇE VERSİYONU (GOBDÖ-2-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay 22
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi, Yard. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, Doç. Dr. Özlem DİKEN, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-17:00 Salon C EBEVEYN DAVRANIŞI DEĞERLENDİRMÖE ÖLÇEĞİ-TÜRKÇE VERSİYONU (EDDÖ-TV) & ÇOCUK DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ÇDDÖ-TV) UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ
Çalıştay 23
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Anadolu Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

09:00-13:00 Salon D MATEMATIK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE/DİSKALKÜLİYE ERKEN MÜDAHALE: OYUNLARLA SAYI HİSSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Çalıştay 24
Prof. Dr. Sinan Olkun, TED Üniversitesi
Açıklama ve özet için tıklayınız

PROGRAM

30 MART 2018

Son güncelleme: 27.03.2018 14:02:07

Renkli başlıklar tıklanabilir linkler şeklinde düzenlenmiştir. Poster oturumları ve Sözlü oturumların detaylarını OTURUMLAR menüsünde bulabilirsiniz.

SALON A: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
08:00-09:00 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 1
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 2
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 3

SALON B: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 5
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6

SALON C: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 PANEL: Okul Öncesi Kaynaştırma Uygulamalarının Sonuçları Bize Ne Söylüyor? (Bülbin Sucuoğlu, Hatice Bakkaloğlu, Şeyda Demir) : Okul Öncesi Kaynaştırma Uygulamalarının Sonuçları Bize Ne Söylüyor?
Bülbin Sucuoğlu, Hatice Bakkaloğlu, Şeyda Demir
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 7
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8

SALON D: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 9
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11

SALON E: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 12
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14

SALON F: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 16
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17

SALON G: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20

SALON H: 30 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:30 AÇILIŞ
09:30-10:15 Keynote 1 : Inclusion: Universal Issues for Early Childhood Intervention
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
10:15-10:45 POSTER OTURUMU 1
10:45-12:15 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21
12-15-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 2 : Otizm Taramasında M-CHAT-R/F Kullanımı: Uygulama, Geçerlilik ve Pratik Sonuçlar
Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-15:30 1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 2
16:00-17:30 1. GÜN ÖZEL OTURUM

31 MART 2018

Son güncelleme: 27.03.2018 14:02:07

Renkli başlıklar tıklanabilir linkler şeklinde düzenlenmiştir. Poster oturumları ve Sözlü oturumların detaylarını OTURUMLAR menüsünde bulabilirsiniz.

SALON A: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 1
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 2
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 3
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4

SALON B: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 5
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 7
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8

SALON C: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 9
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 12

SALON D: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 16

SALON E: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20

SALON F: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 23
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 24

SALON G: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 25
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 26
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 27
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 28

SALON H: 31 MART 2018

SAAT İÇERİK
08:00-09:00 KAYIT
09:00-09:45 Keynote 3 : Designing School-wide Behavioral Support Systems with Families, Students, and Community Members
Doç. Dr. Aydın BAL
09-45-10:45 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 29
10:45-11:15 POSTER OTURUMU 3
11:15-12:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 30
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:15 Keynote 4 : May The Force of Play Be With You!
Prof. Dr. Toni LINDER
14:15-15:30 2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 31
15:30-16:00 POSTER OTURUMU 4
16:00-17:30 2. GÜN ÖZEL OTURUM
OTURUMLAR

Son güncelleme: 27.03.2018 14:02:07

1. GÜN SÖZLÜ OTURUMLAR (30 MART 2018)

İÇERİK
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 1
1. ECCD in Bangladesh (Tariqul Islam Chowdhury )
2. Efficacy of Choice of Preferred Engagement Stimuli on Escape-Maintained Disruptive Behavior (Mubarak Aldosari)
3. Professionalizing the field of Early Childhood Education (Samantha Riggleman)
4. Alternatives to Suspension and Expulsion in Early Childhood Education  (Samantha Riggleman)
5. Storybook Reading with Young Children with Autism: A Parent-Implemented Communication Intervention (Yusuf Akamoglu, Hedda Meadan)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 2
1. Relationships between the child, family, and service characteristics and family outcomes in early childhood intervention (Shih-Ting Chiao1, Lin-Ju Kang, Ai-Wen Hwang, Yu-Wei Hsu, an-Chen Liu)
2. Parental Involvement and Students’ Outcomes: A Study in a Special Education (SPED) School in Singapore (Eulisia Er Si Yi)
3. Predicting Kindergarten Outcomes through Behavior Patterns of Toddlers at Entrance to Early Intervention Services  (Eda Karacul)
4. Multilevel results of the Huple® program and Neuro-hydrotherapy  (Judit Schultheisz, Bernadett Kereskeny, Dora Csillag)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 3
1. Integration-related attitudes of Hungarian preschool teacher candidates focusing on their perceptions of self-preparedness (Sófia Böddi, Mónika Serfőző, Zsuzsa F. Lassú),
2. Developing a Screening Tool for Children with Intellectual Disability in India (Wasim Ahmad, BS Chavan)
3. Social Learning Theory and Linguistic developmental of a somali second generation child in UK with perceived language delay (Shamsudin Abikar;  Ashwaq Abikar; A-level Ikram Abikar)
4. Entrepreneurship Driven Early Childhood Education (ECE) Innovation: A Scalable and Susatinable Model From Pakistan (Mehnaz Akber Aziz,  Sabieh Haider, Usman Shaukat)
5. Investigation of the Effects of Direct Instruction in the Commonly Reversed Braille Letters on a Student’s Reading and Writing Accuracy and Speed (Cahit Şahin)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Erken Çocukluk Dönemindeki Bireylere Sosyal Öykü Uygulamasıyla Yapılan Çalışmaların İncelenmesi (Sertan Talas, Erkan Kurnaz)
2. Otizmli Çocuklarda Temel Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi (Gamze Beyazoğlu, Ersan Kara , Engin Uysal)
3. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çok ve Az Kavramlarının Kazandırılmasında Kullanılan Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiği  (Gizem İlanbey, Meltem Çengel, Ahmet Bildiren)
4. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarla Eve Dayalı Yürütülen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Bilişsel Gelişim Alanına Yönelik Stratejilerinin Uygulanması ve Etkililiği (Gürcan Hatır, Ayşe Tuba Ceyhun)
5. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Hayali Oyun Becerilerinin Öğretimi: Betimsel Bir Çalışma (Dinçer Saral, Burcu Ülke-Kürkçüoğlu)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 5
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğunda PECS uygulamasına Yönelik Bir Vaka Sunumu (Muhammet Ali Bozhöyük, Ayşe Tuba Ceyhun)
2. Epilepsi Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Hastada Erken Fizyoterapi Sonuçları (Filiz Özdemir, Tuba Tülay Koca)
3. Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklara Robotik Oyun Topu ile Ortak Dikkat Öğretimi (Z. Alperen Sağdıç, Ayşenur Kekiç, Ayşe Tuba Ceyhun)
4. Konjenital Skolyozlu Vakalarda Alçı Uygulaması Sonrası Korse Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması (Ata Elvan, Burçin Akçay Bayraktar, Metin Selmani, Can Koşay, İbrahim Engin Şimşek)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Etkinlik Temelli Öğretimin YGB’li Çocukların Öğrendikleri Sosyal Becerileri Tipik Gelişim Gösteren Akranlarına Genellemelerine Etkisi (Sevim Karahan, Merih Toker, Latife Özaydın)
2. Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Dayanıklılık Programı (OÇPDP)’nin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması (Fatma Özge Ünsal; Gülden Balat)
3. OSB’li Çocuklara Taklit Becerileri Öğretiminin Sözel İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Süleyman Bayram, Murat Tekel, Ayşe Tuba Ceyhun),
4. Otizmli Çocuklara Toplumsal Uyarı İşaretlerinin Öğretiminde Geleneksel Olarak ve Gömülü Öğretim Yoluyla Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması (Arzu Özen, Şerife Şahin)
5.Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerde Kapsamlı Erken Müdahale Programlarının Değerlendirilmesi (Emine Arslan Kılıçoğlu, Mehmet Sağlam, Rukiye Arslan).

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 7
2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma:
1. Okul Öncesinde Kaynaştırma: Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişimlerini Yordayan Değişkenler (Bülbin Sucuoğlu, Hatice Bakkaloğlu, Ergül Demir, Şeyda Demir)
2. Okul Öncesinde Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Öğretmenleriyle İlişkileri Bir Öğretim Yılında Değişiyor mu? (Şeyda Demir, Hatice Bakkaloğlu, Bülbin Sucuoğlu)
3. Türkiye’de Okul Öncesi Kaynaştırmanın Dünü, Bugünü ve Yarını (Betül Yılmaz)
4. Otizmli Çocuğa Sahip Bir Anneye Uzaktan Eğitimle Öğretme Becerisi Kazandırma (Binyamin Birkan, Nermin Rahimli, Ayten Eynalova)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8
2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma:
1. Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Rol Algılarının Belirlenmesi (Mehmet Seçkin Gezer; Veysel Aksoy)
2. Fizyoterapistlerin Erken Müdahale ve Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (S. Eliçe Ferliel, Seda Gökçe Turan )
3. 4-8 Yaş Arasi Kaynaştirma Öğrencilerinin Özellikleri Hakkinda Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Mesut Önder, Alpaslan Karabulut)
4. Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda Öğretmenlerin Sınıf İçi Geçişlere İlişkin Görüşleri ( Hatice Bakkaloğlu, Emel Ergin)


1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 9
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Özel Eğitim Anaokullarında Görev Yapan Yöneticilerin Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi (İlknur Çiftçi Tekinarslan Muratcan Akbıyık, Sibel Cesur, Hacer Diner Evren, Hatice Kübra Eroğlu, Cansu Görgün, Defne Deniz Sarıköse)
2. Ankara’da Yaşayan 0-24 Aylık Bebeği Olan Anne ve Babalarin Bebeklik Anlayışlarının İncelenmesi (Melike Er, Elif Merve Çopur, Müge Kunt, Neslihan Avcı)
3. Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Tanıya Yönelik Ebeveyn Farkındalığının Belirlenmesi ( Emine Arslan Kılıçoğlu, Mehmet Sağlam, Rukiye Arslan)
4. Erken Müdahalede Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planının Önemi ve Örnek Plan Oluşturulması (Selvinaz Saçan, Tuğba Karaaslan)
5. Nöroplay Yönteminin Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocukların Gelişimsel Süreçlerine ve Ebeveyn Etkileşimleri Üzerine Etkisinin incelenmesi  (Barış Ekici, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu, Elif Nur Gürkan)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerde Fırsat Öğretiminin Sözel Taklit Becerisine Etkisinin İncelenmesi (Ali İrfan Çaka, Ayşe Tuba Ceyhun)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Aşamalı Yardımla Yoga Becerilerinin Öğretiminin Etkililiği (M. Yanardağ, S. Odluyurt, A. Canay )
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençlerde Uyarlanmış Fiziksel Eğitim ve Spor’un Fiziksel Uygunluk Düzeyine Etkisi (M. Yanardağ , C. Özbeke, E. Kurnaz, F. Yanardağ , Y. Yüksel, B. Gürol , İ. Yılmaz)
4. Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması (Abuzer Dalga, İsa Birkan Güldenoğlu)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Engelli Bir Kardeşe Sahip Olmak ve Aileler İçin Yastan Kabule Geçiş Süreçleri (Burcu Cebeci)
2. Çocukluk Döneminde Bağlanma İle İlgili Yapılan Çalışmalarin İncelenmesi (Ayşe Belgin Aksoy, Müge Kunt)
3. Ev Ortamında Anne Çocuk Arasında Etkileşime Dayalı Yapılan Matematik Etkinliklerinin Annelerin Erken Matematik Beceri Farkındalığına Etkisi (Ayşegül AkıncıI Coşgun, Fatma Tezel Şahin)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel): 
1. Otizmli Bireylerde Erken Çocukluk Döneminde Video İle Kendine Model Olmanın Kullanıldığı Araştırmalar: Bir Betimsel Analiz Çalışması (Erkan Kurnaz, Sertan Talas)
2. Zihin Yetersizliği Olan Çocuklara Hayvanların Temel Özelliklerinin  Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Sunulan Kavram Haritasının Etkililiği (Melek Varol, Ahmet Yıkmış).
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 12
4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim:
1. Bünyesinde Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Hizmet Veren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yöneticilerinin Gözünden Yaşanılan Sorunlar  (Ayşe Tuba Ceyhun, Merih Yangın)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
2. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların İletişim İşlevlerinin Belirlenmesi (Arif Babacan, Avşar Ardıç, İbrahim Halil Diken, Gökhan Töret
3. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Kavram Öğretiminde Dramanın Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Mukaddes Demirok., İbrahim Toprak)
4. Okulöncesi Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimini Destekleyici Stratejiler (Sinan Kalkan, Salih Rakap)
5. Erken çocukluk dönemi otizm spektrum bozukluğunda değerlendirme: Oyun ve ilişkili değerlendirmeler (Veysel Aksoy, Dilay Akgün-Giray)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Aile Merkezli Eğitim Modeli İle Çoklu Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ailelerin Güçlendirilmesi Sürecinin İncelenmesi (A.Emel Sardohan Yıldırım, A. Gönül Akçamete)
2. Dil Öncesi Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Down Sendromlu Çocuklarda Oyun ve Taklit Becerilerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi ( Gökhan Töret)
3. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocuklar ve Annelerinin Etkileşimi Üzerindeki Etkililiği (Y. Ömür Gürel Selimoğlu, Selda Özdemir)
4. Bağlanma Stillerini Yordamada Gençlerin Aile İşlevlerini Algılamalarının Rolü (The Role of Family Functions Perception of Young Adults in Predictor of Attachment Styles) (Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Melike Ediş, Büşra Ediş)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Güvenli Bebekler Güvenli Yarınlar Projesi (Neslihan Avcı, Abide Güngör Aytar, Bestami Erkoç, Müge Kunt, Berrin Somer Ölmez, Semih Kaynak, Pelin Pekince)
2. Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Olan Olmayan Çocukların Sınıfa Uyumları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Osman Özokçu, Nihal Şen, Sıla Doğmaz),
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Erken Sosyal İletişim Ölçeği’nin (ESİ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması  (Meral Çilem Ökcün-Akçamuş, Funda Acarlar, Gamze Alak, Bahar Keçeli-Kaysılı)
4. Anasınıfına Devam Eden Çocukların Ev Erken Okuryazarlık Ortamı, Dil Gelişimi ve Çalışma Belleğinin Yıl Sonundaki Erken Okuryazarlık Düzeyini Yordama Gücü: Boylamsal Bir Çalışma (Cevriye Ergül, Meral Çilem Ökcün-Akçamuş, Gözde Akoğlu, Ergül Demir, Burcu Kılıç-Tülü, Şeyda Demir)

2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma: 
1. Erken Bütünleştirme Projesi (İbrahim H. Diken, Özlem Diken, Gözde Tomris, D. Merve Tuna)


1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Bilgisi ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki (Şenay Delimehmet Dada- Cevriye Ergül)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Animasyon ve Sosyal Etkileşim Videolarında Göz İzleme Farklılıkları (Selda Özdemir, Işık Akın Bülbül, İbrahim Kök, Suat Özdemir, Zahide Töret, Görkem Ceyhan, Hale Çotuk, Demet Tiryaki, Yasin Günlü, Arif Babacan)
3. Erken Çocukluk Döneminde Taklit Edildiğinin Farkına Varma (Imitation Recognition) (Gökhan Töret)
4. Erken Çocukluk Dönemine İlişkin Özel Yetenek Hakkında Bilinen Yaygın Yanlışlar ( Şule Demirel)
5. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Dönem Öğrencilerinin Yetersizlikten Etkilenme Düzeyleri, Sosyal Etkileşim Davranışları ve Okula Uyumları ( Funda Aksoy)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 16
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okulöncesi veya İlkokul Döneminde Olan İşitme Kayıplı Çocukların Davranış Problemlerinin İncelenmesi (Abdullah Genç, Murat Doğan)
2. Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda İşitme Yetersizliği Olan ve Normal İşiten Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Zülfiye Göl, Hasan Gürgür, Murat Doğan)
3. Prematüre Yenidoğanların İşitme ve Alıcı/ifade edici Dil Gelişimlerinin İncelenmesi (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)
4. Okul Öncesinde Kaynaştırılan Özel Gereksinimli Çocukların Sosyometrik Statülerinin İncelenmesi (Osman Özokçu, Nihal Şen)


1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar): 
1. Erken Çocukluk Döneminde Otizmde Aile Merkezli Müdahaleler (Esra Orrum Çattık, Ahmet İlkhan Yetkin, İbrahim Halil Diken)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Türkiye’deki Okullarda Psikolojik Danışman/rehber Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ve Engelli Öğrencilerin Erken Tanılanması ( Elif Çimşir, Ramazan Akdoğan)
2. Serebral Palsili Çocuklarda Motor Fonksiyon Düzeyi ile Süreli Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Merve Kurt, Metin Selmani, Ata Elvan, Pelin Atalan, Tülay Tarsuslu Şimşek)
3. Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka Bulma, Tarama Tanılama Ve Yönlendirmede Üniversitelerin Oynayabileceği Roller: Aksaray Üniversitesi Örneği (Önder İşlek, Onur Emre Kocagöz, Cahit Şahin, Yasin Günlü, Gülistan Yalçın, Uğur Ülgen)
4. Ankara İl Merkezinde 0-10 Yaş Arasında Görme Yetersizliğine Sahip Olan Çocukların Demografik, Tanılanma, Eğitimsel ve Aile Destek Özelliklerinin İncelenmesi (Hale Dere Çiftçi)1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18
10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım (Aysel Madra, Ertuğrul Polat, Aysel Madra, Ertuğrul Polat)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Çocuğu Tanıma Teknikleri Hakkındaki Görüşleri  (Merve Mercan, Sevcan Yılmaz)
3. Anaokuluna Devam Eden Çocukların Yazı Bilgisi ile Sesbilgisel Farkındalık Becerileri Arasındaki İlişki (Halime Miray Sümer, Özlem Altındağ Kumaş, Şenay Delimehmet Dada, Ahmet İskenderoğlu)
4. Türkiye'de Okul Öncesi ve Okul Dönemi Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklarlarla Hareket Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi (Fisun Yanardağ)
1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19
10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Kapsamlı Bakım Planlarının Geliştirilmesine Genel Bakış (Veysel Aksoy, Ahmet İlkhan Yetkin)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretleri Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Özlem Gözün Kahraman, Mücahit Yuvacı, Nihan Demirbaş)
3. Erken Çocuklukta Üstün Yeteneklilere İlişkin Türkiye’de Yapılmış Makalelerin Analizi (Rukiye Baltacı, İbrahim Halil Diken)
4. Anne ve Öğretmen İle Olan İlişkilerin Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Olan Olmayan Çocukların Okula Uyumları ile İlişkisinin İncelenmesi  ( Osman Özokçu, Ahmet İlkhan Yetkin, Gamze Kaplan, Güzidenur Yolcu )

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Öncesi Dönemde Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Bakış Açısı Alma ve Birinci Derece Yanlış Kanı Atfı Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Seda Karakaşoğlu, Selda Özdemir)
2. Bedenlenmiş Biliş, Dil ve Jestler Arasındaki İlişki  (Zahide Töret, Selda Özdemir)
3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Nesne ve Oyun Etkileşimi Videolarında Göz İzleme Farklılıkları (Selda Özdemir, Işık Akın Bülbül, İbrahim Kök, Suat Özdemir, Zahide Töret, Hale Çotuk, Görkem Ceyhan, Demet Tiryaki, Yasin Günlü, Arif Babacan)
4. Problem Davranışların İşlevinin Belirlenmesinde Denemeye Dayalı İşlevsel Analiz ile Geleneksel İşlevsel Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması (Gamze Apaydın, Çığıl Aykut)
5. Otizm Kapsamında Bozuklukta Erken Tanı, Müdahale ve Çocuk Gelişimciler (Sebahat Aydos)

1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi (Avşar Ardıç, Seray Olcay Gül)
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerilerinin Sergilenen Vücut Bölgesine Dayalı Olarak İncelenmesi (Işık Akın Bülbül, Selda Özdemir)
3. Özel Eğitim Kurumlarinda Görev Yapan Eğitimcilerin Eğitsel Tani Ve Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Neriman Aral, Figen Gürsoy, Burçin Aysu)


1. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22

4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim: 
1.  Bir Mesleki Gelişim Yaklaşımı Olarak Uygulama Temelli Koçluk (Salih Rakap, Sinan Kalkan)

5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Otizm Spektrum Bozukluğunda Güncel Değerlendirmeler (Halil Tayyip Uysal)
2. Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişkinin İncelendiği Güncel Araştırma Sonuçları (Tevhide Kargın, Birkan Güldenoğlu, Reşat Alatlı, Hilal Gengeç)
3. Erken Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki İlişki (Tevhide Kargın, Birkan Güldenoğlu, Reşat Alatlı, Hilal Gengeç)
1. GÜN ÖZEL OTURUM
Prof. Dr. Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK (Erken Dönem Müdahalede Fizyoterapi & Rehabilitasyon ve Fizyoterapistin Önemi)


2. GÜN SÖZLÜ OTURUMLAR (31 MART 2018)

İÇERİK
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 1
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Çevrimiçi Eğitim/Rehberlik (Telehealth) Aracılığı ile İşlevsel Analiz ve İşlevsel İletişim Öğretimi Oturumlarının Anneler Tarafından Gerçekleştirilmesi ve Bunun Otizmli Çocuklarının Problem Davranışları Üzerindeki Etkililiği (Özlem Toper-Korkmaz, Loukia Tsami, Dorothea Lerman)
2. Okul Öncesi Öğrencilerinin Sınıf Genelinde Uygun Olmayan Davranışlarını Tootling Modeli ile Azaltmanın Etkililiği (Necdet KAarasu, Pelin Kovancı)
3. Otizmli Çocukların Taklit Becerilerinin Gelişiminde Müzik ve Hareket Etkinliklerinin Kullanımı (Bilgehan Eren)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 2
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Öğrencilerde Sözel Basmakalıp Davranışların Azaltılmasına Yönelik Kullanılan Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme Yönteminin Etkililiği  (Dilek Kanak, Dilek Erbaş )
2. Resimli Okuma Materyalinin Erken Çocukluk Döneminde Otistik Çocuklarda Kelime ve Cümle Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerindeki Etkililiği (Ayşenur Çatak).

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1.  Rutin-Etkinlik-Geçiş Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Grup Eğitimi Modeli (İbrahim H. Diken, Ali Kaymak, Gökhan İnce)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 3
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Müdahaleye Yanıt Yaklaşımına İlişkin Yürütülmüş Boylamsal Çalışmaların Sistematik Derlemesi (Sezgin Vuran, Orhan Aydın, Muhammet Yasin Yassıkaya, Halil Uysal, Volkan Şahin)
2. Erken Çocuklukta Gömülü Öğretim: Meta-Analiz (Emrah Gülboy, Şerife Yücesoy Özkan, Salih Rakap)
3. Risk Grubunda Olan Öğrencilere Yönelik Etkili Bir Sistem Olan Müdahaleye Yanıt Yaklaşımına (Response to Intervention) Genel Bir Bakış (Sezgin Vuran, Halil Uysal, Muhammet Yasin Yassıkaya, Orhan Aydın)
4. Atipik Otizm Tanısı Almış Çocuklarda Egzersizin Önemi (Sevban Dönmez, Zeynep Tunay)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 4
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara İşlevsel İletişim Becerilerinin Öğretiminde Dokunmatik Ekranlı Konuşma Üreten Cihaz Kullanımının Etkililiği (Derya Genç Tosun, Onur Kurt Zehra Cevher)
2. Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Olan Bir Öğrenciye Ayakkabı Bağlama Becerisinin Öğretiminde IPAD Aracılığıyla Sunulan Video Modelle Öğretimin Etkililiği (Onur Sert, Kurtuluş Toptaş )
3. Türk İşaret Dili Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönemde İşaret Dili Öğretimi (Pelin Piştav Akmeşe, Nilay Kayhan)
4. Zihinsel Engellilerde Eğitimin Başarıya Etkisinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tahmini (Goksu Bozdereli Berikol, Ugur Bilge, Hilal Bozdereli, Gurkan Berikol)
5. Yardım Talep Etme Becerisinin Öğretiminde Fırsat Öğretiminin Etkililiği (Gökhan İnce, Dilek Erbaş)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 5
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Down Sendromlu Küçük Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programı (Gözde Tomris, Ibrahim Halil Diken)
2. Erken Çocukluk Döneminde OSB’li Bir Çocuğa Dil Öğretiminde Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretimi Yöntemi’ (Milieu Teaching)nin Etkililiği (Bedirhan Arslan, Ayşe Tuba Ceyhun)
3. OSB Olan Çocuklara Sembolik Oyun Becerisi Kazandırmada Etkinlik Çizelgesinin Kullanımı (Ayşe Batuk , Alperen Sağdiç, Ayşe Tuğba Ceyhun)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 6
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Erken Çocuklukta Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Temel Matematik Becerilerinin Öğretimine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi (Muhammet Yasin Yassıkaya, İbrahim Halil Diken)
2. Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Tuvalet Becerilerinin Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi (Dinçer Saral, Burcu Ülke Kürkçüoğlu)
3. Erken Yazma Müdahale Programının Yazmada Güçlük Yaşayan Bir İlkokul 3. Sınıf Öğrencisinin Doğru ve Akıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi: Bir Eylem Araştırması (Sevil Filiz, Ayfer Aslan)
4. Down Sendromlu Çocuklarin Rehabilitasyonunda Aktif Video Oyunları (Fettah Saygılı, Pelin Atalan)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 7
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Özel Gereksinimli Bireylere Sosyal İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Tepki İsteme – Model Olma Tekniği Kullanımının Değerlendirilmesi- Meta Analiz Örneği  (Burcu Aktaş, İlknur Çifçi Tekinarslan, Müzeyyen Eldeniz Çetin)
2. Okul Çapli Olumlu Davraniş Desteği (OÇODD): Tek-Denekli Araştirmalar Sistematik Derleme (Sezgin Vuran, Ahmet İlkhan Yetkin, Emrah Gülboy Zehra Cevher, Hüsne Öz Alkoyak, Ahmet Alperen Yavuz)
3. OSB Olan Bireylere Sosyal İletişim Becerilerinin Öğretiminde Replik Öğretimi ve Replik Silikleştirme Uygulamasıyla Yürütülen Araştirmalarin İncelenmesi (Çetin Topuz, Burcu Ülke-Kürkçüoğlu)
4. Genişletilmiş Müfredat (ECC) Nedir ve Ne Zaman  Görme Engelli Çocuklara  Öğretmeye Başlamalıyız? (Önder İşlek)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 8
1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Erken Çocukluk Döneminde Rutin Temelli Öğretim Yaklaşımlarının Uygulandığı Çalışmaların İncelenmesi (Gizem Ergin, İbrahim Halil Diken )
2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Beceri Gelişiminde Kullanılan Uygulamaların Tek Bir Müdahale Paketi Olarak Kullanım Örneği (Onur Emre Kocaöz)
3. Etkili Olumlu Pekiştireçleri Belirlemenin Öğretim Oturumlarına Etkisi (Sinem Hilal Karaaslan, Ayşe Tuba Ceyhun)
4. Otizmli Çocukların Eğitiminde Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahaleler (Arzu Özen, Şerife Şahin)
5. Jest ve Yüz İfadesi Öğretiminde Video Modelin Etkililiği (Esin Pektaş Karabaekir, Nurgül Akmanoğlu)


2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 9
2- Erken Çocuklukta Kaynaştırma:
1. Davranış Problemlerinin Çözümünde, Davranış Yönetme Becerilerinin ve Destek Aldıkları Okul Dışı Sistemlerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Uğur Kaya)
ÖZEL OTURUM: Erken Gelişim Fark Yaratır (Uğur Sak)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 10
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Gelişimsel İzlem Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Bağdagül Sarıdaş, Gülen Baran)
2. Özel gereksinimli Bireylere Yönelik Olarak Öğretmenlerin ve Anne/babaların Temel Fizyoloji ve İlkyardım Bilgisi Düzeyi. Ne Yapılabilir?  (Gökhan Kuş)
3. Engellere Duyarlı Çocuklar Yetiştirme (Seda Ata, Deniz Tekin Ersan)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Tek-denekli Araştırma Desenleriyle Yürütülmüş Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS) Uygulamalarını Karşılaştıran Araştırmaların Sistematik Gözden Geçirilmesi ve Meta Analizi (Orhan Aydın, İbrahim Halil Diken)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 11
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Okul Öncesi ve İlkokul Dönemi Çocuklarının Saldırganlık Eğilimlerinin Ebeveyn Davranışları ile İlişkisi (Gamze Er Vargün, Serap Akgün)
2. Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Uygulamalarında Aile Katılımı Modeli (Emine Yilmaz, Ezgi Aylin Erkut, Özgür Konuk)
3. Engelli Çocuğu Kabullenme: Annelerle Nitel Bir Çalışma (Cem Tümlü, Ramazan Akdoğan)
4. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Üzerinde Dolaylı Bir Faktör Olarak Ailenin Psikolojik Sağlığı (Cem Tümlü, Ramazan Akdoğan, İbrahim Halil Diken)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 12
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Erken Müdahalede Personel Arayışları: Ebeveynden Ebeveyne Koçluk  (Latife Özaydın, Nilay Kayhan)
2. 24- 48 Ay Çocuklarda Görülen Problem Davranişlarin Ebeveyn Görüşleri Açısından İncelenmesi (Özlem Gözün Kahraman, Kamile Büşra Ergenci)
3. Profesyonel Olmayan Danışmanlık ve Aile Eğitimi (Nagihan Baş, Zerrin Turan)
4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Ev Ziyareti” Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Özlem Gözün Kahraman, Mücahit Yuvaci, Nihan Demirbaş)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 13
4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim:
1. Psikolojik Danışman Adaylarının Okul Öncesi Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Fatoş Bulut Ateş)
2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip oldukları Bireysel Farklılıkların (Psikososyal Özelliklerin) Kapsamlı Olarak Değerlendirilmesi (Atiye Adak Özdemir; Burcu Özdemir Beceren; Fatma Özge Ünsal; Hilal İlknur Tunçeli)
2. Erken Çocuklukta Kaynaştırma: 
1. 
Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya İlişkin Durum Çalişması ( Oğuz Keleş, Ayperi Dikici Sığırtmaç)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 14
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. 3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Stresine İlişkin Görüşleri (Fatoş Bulut Ateş)
2. Erken Çocukluk Döneminde Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (BAHP) Bir Vaka Çalışması (Rahime Gökboğa,  Ayşe Tuba Ceyhun)
3. OSB Tanısı Olan veya OSB Riski Sergileyen Çocukların Anne ve Babalarının 0-24 Aylık Gelişim Dönemine Yönelik Gözlem ve Görüşleri (Seda Karakaşoğlu, Selda Özdemir)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Çağı Döneminde Çocuklarda Adenoidektomi Sonrası Konuşma Becerilerinin ve Okula Devam Durumlarının Değerlendirilmesi (Özlem Naciye Şahin)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 15
3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1. Gelişimsel Farklılıkları Olan Çocukların Ailelerinin Çocukları ile Oynama Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Esin Dibek)
2. Bebeklik Döneminde Gelişimi Destekleyici Erken Müdahale Programının Anne Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi (Şehnaz Ceylan, Elif Türk, Pelin Ülker Atav)
3. Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin, Çocuklarının Cinselliği Hakkındaki Görüşleri: Kalitatif Bir Çalışma Örneği (Nur Elçin Boyacıoğlu, Zeynep Dilşah Karaçam, Neslihan Keser Özcan, Onur Sert)
4. Okul Öncesi Özel Eğitim Alanında Yapılan Aile Katılımı Çalışmalarının İncelenmesi (Hülya Ceren Tutuk, Hasan Gürgür)2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 16
4- Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim:
1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Eğitimcilerin Otizme Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Ayşe Sanem Şahlı, Leyla Tatlı, Derya Şahin, Özlem Bidav)
2. Okul Öncesi Dönemde Özel Yeteneklilerin Eğitimi: Öğretmenler için Öneriler (Nilgün Kirişçi, Selin Bozbey-Esmeroğlu, Bilge Bal-Sezerel, N.Nazlı Özdemir)
3. Çocuk Gelişimcilerin Aile Sağliği Merkezlerinde İstihdam Edilmelerinin Erken Müdahale Açısından Önemi (  Selvinaz Saçan)
4. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Müziğin Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Mukaddes Demirok, Alper Karabacak, Serap Meral Karabacak)

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
1. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Annelerin Doğal Çevre Kullanımının İncelenmesi (Pınar Bayhan, Sevda Polat, Gizem Yağmur Değirmenci)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 17
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Beş-Altı Yaş Çocukların Sosyal Problem Çözme Davranışları İle Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Filiz AKkdoğan)
2. 4 – 6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Sözcük Derinliği Testinin Geliştirilmesi (Tüba Küçük Doğaroğlu, Funda Acarlar)
3. Okuma Başarısını Yordayan Okul Öncesi Dönemdeki Dil Becerilerinin İncelenmesi (Şaziye Seçkin Yılmaz)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 18
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemi İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirme Protokolü Geliştirme Süreci (Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Hatice Bakkaloğlu)
2. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Eğitsel Değerlendirme Protokolü Geliştirme Süreci (Hatice Bakkaloğlu, Zeynep Bahap Kudret, Burcu Kılıç Tülü)
3. Yenilenmiş Anne Bekçiliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Arzu Aydın,Güleycan Akgöz Aktaş)

7- Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular:
1. Erken Çocuklukta Erken Müdahale: Ne Biliyoruz? (Rengin Zembat, Ezgi Akşin Yavuz, Hilal İlknur Tunçeli)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 19
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemindeki Öğrencilerin Özel Gereksinimi Olan Bireyleri Kabul Düzeylerinin İncelenmesi (Deniz Tekin Ersan, Seda Ata, Sinem Kaya)
2. 0-4 Yaş Arasi Çocuğa Sahip Özel Eğitim Öğretmenlerinin Doğacak Olan veya Doğmuş Çocukları ile İlgili Endişelerinin Belirlenmesi (Mesut Önder, Alpaslan Karabulut)
3. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Gelişimi Birimine Yönlendirilen Konsültasyonların Değerlendirilmesi ( Oğuz Emre, Ayşe Gül Uyar, Zekeriya Çalışkan)
4. Erken Çocukluk Dönemi Rehabilitasyon Programında Motivasyonla İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi (Merve Kurt, Tülay Tarsuslu Şimşek)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 20
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemi Otizm Taramasinin Çeşitli Değişkenler Açisindan İncelenmesi (Özlem Gözün Kahraman, Mücahit Yuvacı)
2. Erken Müdahale Kapsamında Taranan 0-72 Aylık Çocuklarda Gelişimsel Gecikmelerin Gelişim Alanlarına Göre İncelenmesi (Pınar Bayhan, Hülya Tercan)
3. Türkçe Fonolojik Farkındalık Testi (FFT): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ( Deniz Kazanoğlu, Özlem Ünal-Logacev, Murat Doğan)
4. Serebral Palsili Çocuklarda Dengenin Fonksiyon ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi İle İlişkisinin İncelenmesi (Pelin Atalan, Metin Selmani, Ata Elvan, Merve Kurt, Tülay Tarsuslu Şimşek)
5. Konuşma Sesi Bozukluğu Müdahalesinde Aile Katılımına Genel Bakış (Deniz Kazanoğlu, Şükriye Kayhan Aktürk)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 21
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Kaygı Düzeylerinin Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7) Testi ile İncelenmesi (Pınar Akbulut, Akbar Vatankhahi)
2. Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişması (Şehnaz Ceylan, Özlem Gözün Kahraman, Pelin Ülker Atav, Nida Kılınç)
3. Otizmli Bireye Sahip Ebeveynlerin Tanılama Sürecine İlişkin Görüş Ve Önerileri (Abdulkadir Kocaoğlu) 
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 22
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Okul Öncesi Dönemde Problem Çözme Becerileri İle Sözel Olmayan Bilişsel Yetenek Arasindaki İlişkinin İncelenmesi (Ahmet Bildiren)
2. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Yüksek Riskli Yenidoğanların Genel Profilinin, İşitme ve Dil Gelişimi Özelliklerinin Araştırılması  (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)
3. Koklear İmplantli Çocukların Konuşma Anlaşilabilirliği Üzerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi (Mehmet Çakır, Figen Başar)
4. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Takip Edilen Yenidoğanların Erken Müdahale Süreci Kapsamında Işitme ve Dil Gelişimi Sonuçları (Gençay Sungur, Ayşe Sanem Şahlı)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 23
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Adaptif Davranış Değerlendirme Sistemi 3 (Adaptive Behavior Assessment System-ABAS-3)’ ün Türkçeye Uyarlaması ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması (Sibel Atlı, Gülen Baran)
2. Erken Müdahale Alanında Çocuk Tanıma Aracı-ICF-CY (Melek Er Sabuncuoğlu)

1- Bilimsel Dayanaklı-Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (Gelişimsel Eğitsel):
1. Replikli Öğretim ve Tolkido Kullanımı (Gökhan İnce, Ali Kaymak, Can Yıldız)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 24
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. 5-6 Yaş Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklarda Sesbilgisel Farkindalik ve Dil Ölçümleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hacı Yusuf Parlak)
2. Okul Öncesi Dönemindeki Öğrencilerin Sözel ve Görsel Potansiyel Endekslerinin Karşılaştırılması: ASİS Örneklemi ( Selin Bozbey-Esmeroğlu, Nilgün Kirişçi, Nazmiye Nazlı Özdemir, Bilge Bal-Sezerel)
3. Özel Eğitim Tanısı Bulan ve Bulunmayan Erken Çocukluk Dönemi Çocuklarının Okul ve Evdeki Davranış Analizleri ve Sosyal Yeterlik Düzeyleri (Meral Melekoğlu)
4. Erken Çocuklukta Özel Yeteneği Tanılama (Bilge Bal Sezerel, Nazmiye Nazlı Özdemir, Selin Bozbey Esmeroğlu, Nilgün Kirişçi)
5. Erken Yaşta Koklear İmplant Uygulanan Çocuklarda Sözel Çalışma Belleği, Sözcük Dağarcığı, Konuşma Anlaşılırlığı ve Katılımcı Değişkenleri Arasındaki İlişkiler (Hatice AKÇAKAYA, Murat DOĞAN,  Selhan GÜRKAN, Özge KOÇAK, Esra YÜCEL)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 25
10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Okul Öncesi Dönemdeki Özel Gereksinimli Olan Olmayan Çocukların Akran İlişkilerinin Karşılaştırılması (Osman Özokçu)

5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Engelli Bakim ve Rehabilitasyonunda Ekip (Hüsne Öz Alkoyak, Ayten Düzkantar)

7- Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular:
1. Çocuklara Hizmet Veren Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocukluk ve Erken Müdahale Anlayışlarının İncelenmesi (Rumeysa Gündoğdu Ayar, Fatime Şallı İdare, Müge Kunt Neslihan Avcı)
2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 26
8- Erken Çocuklukta Uygulamada Kültürel ve Dilsel Farklılıklar:
1. Erken Çocukluk Eğitimine Devam Eden Suriyeli Sığınmacı Çocukların Okul Deneyimlerinin İncelenmesi ( Zeynep Avcı, Mehmet Nur Tuğluk)
2. Sosyal Adaletin Sağlanması Açısından Okul Öncesi Özel Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Sorunu: Yetkinlik Yaklaşımı ( Zeycan Özdan)
3. Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Suriyeli Ailelerin Çocuklarının Eğitim Sürecinde Yaşadıkları Problemler (Ebru Karakuş Özdemir, Esra Ömeroğlu)
4. Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Kültür Farklılıklarına Dayalı Öğretimsel Düzenlemeler Hakkında Öğretmen Görüşleri (Nilay Kayhan, Necla Işıkdoğan Uğurlu)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 27
9- Erken Müdahalede Geçiş Süreci:
1. Gelişim Geriliği Riski Altindaki Prematüre Bebeklerin Hastaneden Eve Geçişinde Anne Gereksinimleri (Sıla Alış, Hatice Bakkaloğlu)
2. Özel Gereksinimli Çocukların Zor Anları: Okul Dönemine Geçişler (Orhan Aydın, Volkan Şahin, Yasemin Ergenekon)
3. Özel Gereksinimleri Olan Çocuklarin Erken Müdahaleden Okulöncesine Geçişinde Öğretmen ve Okul Yöneticileri İçin İpuçlari (Zehra Cevher, Ahmet Alperen Yavuz , Hüsne Öz Alkoyak, Ahmet İlkhan Yetkin, Yasemin Ergenekon)

3- Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar):
1.Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarıyla Etkileşimlerinin ve İlişkilerinin İncelenmesi (Hande Kars, Hatice Bakkaloğlu)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 28
10- Okulöncesi Özel Eğitim:
1. Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapilmiş Doktora Çalışmalarinin İncelenmesi (Özge ÜNLÜ, Nevin Güner Yıldız)
2. Türkiye'de Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi (Emre Ünlü)
3. Okul Öncesi Dönemde Bilimsel Yaratıcılık: Uzman Görüşleri ( N. Nazlı Özdemir, Bilge Bal-Sezerel, Nilgün Kirişçi, Selin Bozbey-Esmeroğlu)
4. Okul Öncesi Dönemde Hedeflenmeyen Bilgi Öğretimi: Alanyazın Taraması ve Betimsel Analiz (Serap Doğan)
5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Fiziksel Aktivite ve Çocuk Ruh Sağlığı (Pınar Uran)


2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 29
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı (Nurdan Cankuvvet Aykut, Merve Çinar)
2. Erken Çocuklukta Odyolojik Değerlendirme: Davranım Testleri (Nurdan Cankuvvet Aykut)
3. Erken Çocuklukta Odyolojik Değerlendirme: Objektif Testler (Nurdan Cankuvvet Aykut)2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 30
5 & 6- Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. Geç İşitsel Uyarılmış Potansiyeller: P100 (Nurdan Cankuvvet Aykut, Merve Çinar)
2. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Gelişim (Gülefşan Özge Kalaycı, Nurdan Cankuvvet Aykut)
3. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Fonolojik Farkındalık Becerileri (Gülefşan Özge Kalaycı, Nurdan Cankuvvet Aykut )
4. 7. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Sözdizimsel Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Ayşegül Yılmaz)

2. GÜN SÖZLÜ OTURUM 31
5-6. Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme, Vaka Bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme:
1. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Biçimbilgisel Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Ayşegül Yılmaz)
2. Erken Dönem Pragmatik Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Seda Esersin)
3. İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Pragmatik Gelişim (Nurdan Cankuvvet Aykut, Seda Esersin)
4. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Gelişim Alanındaki Geriliklerin İncelenmesi (Gökçe Bozdoğan, Asuman Küçüköner)
2. GÜN ÖZEL OTURUM
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Nitelikli Araştırma Kriterleri: Püf Noktalar
Özel Oturum -Sadece master, doktora öğrencileri ve akademisyenler içindir.

POSTER OTURUMLAR

Poster Oturumu 1 ve Poster Oturumu 2 30 MART 2018, Poster Oturumu 3 ve Poster Oturumu 4 31 MART 2018 tarihlerindedir.

İÇERİK
POSTER OTURUMU 1
1. Denizli İli Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi Hakkında Görüş ve Düşünceleri, Engellilere Bakış Açısı ve Mesleki Yeterlilikleri (Zeliha Tenekeci)
2. Sanat Psikoterapisi Uygulanan Çocukların Topluma Kazandırılması (Arzu Avşar)
3. Erken Çocuklukta Görsel Algilama Davranışları ve Okul Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Nursel Çeri)
4. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevresel Tutumlarının Çizdikleri Resimlere Göre İncelenmesi ( Ayşegül Ulutaş, Burcu Coşanay)
5. ZEEP-Ziçev Erken Eğitim Programı (Meryem Şahin)
6. Erken Çocukluk Döneminde Müdahaleye Yanıt (RTI) Yaklaşımı (Zekiye Hande Yılmaz, Aynur Gıcı Vatansever)
7. Çocukluk Döneminde Yemeyle İlgili Verilen Mesajlar ile Beden Memnuniyeti Arasındaki İlişki: Pilot Çalışma (Fatma Mahperi Hekimoğlu)
8. Sözcüklerden Seslere: Otizmli Bir Öğrenciye Okuma Becerisinin Kazandırılmasında Bütünsel Sözcük Okuma ve Sesbilgisel Okuma Öğretiminin Etkililiği (Şaziye Seçkin Yılmaz)
9. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilere Okuma- Yazma Öğretiminde Zihin Haritası Yönteminin Etkililiği: Vaka Örneği (Ceren Arı)
10. Erken Çocukluk Döneminde Görülen Çoklu Yetersizlikler (Melih Çattık)
11. Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara söz öncesi iletişim becerilerinden ortak ilginin kazandırılmasında doğal dil öğretim yönteminin etkililiği  (Özgül Dinçel, Evrim Duyşen Aksu)
12. Erken Çocukluk Döneminde Küçük Grup Düzenlemelerine İlişkin Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi (Esra Orum Çattık, Melih Çattık)
POSTER OTURUMU 2
1. Otizm Kapsamında Bozuklukta Erken Tanı, Müdehale ve Çocuk Gelişimciler (Sebahat Aydos, Elif Satı Çalış)
2. Koklear implantlı çocuğa sahip anne-babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi (Seda Keten, Ayşe Sanem Şahlı)
3. Tipik Gelişim Gösteren ve OSB’ li 4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Dil Becerilerinin ABLLS-R Değerlendirme Aracı ile Karşılaştırılması (İlknur Maviş, Beyza Nur Sezer, Mustafa Çağatay Yöndem)
4. Foused Playtime Intervention (FPI): Aile Merkezli Oyun Odaklı Müdahale Programı (Aynur GıcıI-Vatansever, Zekiye Hande Yılmaz, Emine Ahmetoğlu)
5. The differences of participation and associated environmental barriers between preschool children with Autism Spectrum Disorder and typical development ( Chi-Ching Huang, Lin-Ju Kang)
6. Bir Müdahale Yöntemi Olarak Oyun Terapisinin Nörobiyolojik Boyutu  (Fatma Mahperi Hekimoğlu )
7. Gelişimsel Erken Müdahale Uygulaması: Uygulama Basamakları Üzerine Bir Örnek (Çiğdem Aytekin; Ezgi Taştekin; Sibel Özkızıklı)
8. Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale ve Türkiye’de Uygulanan Tarama Yaklaşımlarının İncelenmesi (Ayşenur Uzekmek, Buket Tan, Ecemnur Baş, Merve Ayaz, Tuğba Gedik)
9. Fotoğraflı Etkinlik Çizelgeleri ve Şekil Vermeyi Birlikte Kullanarak Otizmli Bir Çocuğa Tercih Etmediği Yiyecekleri Yeme Becerisi Kazandırma (Özlem Arı, Nihan Bozkurt, Gül Hayal Korkmaz)
10. Öğretmelere Önerileri (Hakki Bulut)
11. Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Birimi Aile Memnuniyet Anket Sonuçları (Ali Kaymak, Gökhan İnce, Doğan Işıklar)
12. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Öncelikli Arttırılmak ya da Azaltılmak İstenen Davranışları (Ali KAYMAK, Gökhan İNCE)
13. Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerinin Yaptıkları Uygulamaların Ve Yaşadıkları (Tuğba Sivrikaya, Evgin Çay, Müzeyyen Eldeniz Çetin)
14. Sosyal Etkileşim Becerilerinin Öğretiminde Ipad Aracılığıyla Sunulan Videoyla Model Olmanın Etkililiği (Melih Çattık, Esra Orum Çattık)
POSTER OTURUMU 3
1. Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşma Bozukluğuna Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Zorbalığa Uğrama Düzeylerinin Karşılaştırılması (Şükriye Kayhan Aktürk)
2. PECS’in OSB’li Bir Çocuğun Sözel ve Sözel Olmayan İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi (Feyyaz Aslan, Safiye Ateş, Havvagül Deniz)
3. Koklear implantlı çocuklarda fonolojik becerilerinin değerlendirilmesi (Seda Keten,  Ayşe Sanem Şahlı, Ziya Saltürk)
4. Okulöncesi Kaynaştırma/Bütünleştirme Ortamlarında Sunulan Koçluk Uygulamaları: Betimsel Bir Çalışma  (Dinçer Saral, Üzeyir Emre Kıyak)
4. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yetersizliğe Sahip Kardeşleriyle İlişkilerine Dair Görüşlerinin İncelenmesi (Ayşe Tuba Ceyhun, Vedat Baz)
5. Gelişim Geriliği Olan 5 Yaşındaki Bir Erkek Çocukta Atma Davranışını Azaltmaya Yönelik Davranış Değiştirme Programı (Safiye Ateş, Merve Kılcan, Büşra Bilen)
6. Oyun temelli Erken Müdahale Programlarının Otizm Tanısı Olan Çocukların Bilişsel Gelişim Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi (Çağla Zeynep Tunay, Sevban Dönmez)
7. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Çocuklarının Cinsel Gelişimi ve Eğitimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi (Gülşah Çerçi)
8. Ailelerin Özel Gereksinimli Çocuklarına Verilen Gelişimsel Destek Hizmetleri Hakkındaki Görüşlerinin, Erken Müdahaleye Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi (Semra Şahin, Burak Aldiş, Neslihan Akçay, Cihan Alparslan)
9. Özel Eğitim Anaokulunun Gerekliliği (Ekrem Çalgin)
10. Çocuk Gelişiminde ve Gelişim Değerlendirmesinde Kültürün Etkileri (Neslihan Argüt)
11. Otizm Tanılı Çok Engelli Bir Çğrenciye Temel Eşleme Becerilerinin Öğretiminde Eş Zamanlı İpucu ile Öğretim tekniğinin etkililiği (okul öncesi öğretmeni Özgül Dinçel, zihin engelliler sınıf öğretmeni Evrim Duyşen Aksu)
12. Doğal dil öğretim yöntemi temelli iletişim ve dil becerileri terapi Programının İletişim ve Dil Sorunu Olan 3 Farklı Çocuk Grubundaki Etkililiği (Arzu Akyüz Toğram, Bülent Toğram)
13. Aile Katılımıyla Uygulanan Resimli Okuma Materyalinin Erken Çocukluk Döneminde Otistik Çocuklarda Kelime ve Cümle Okuma ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerindeki Etkililiği  (Ayşenur Çatak )
14. Özel Gereksinimli Çocuğu Olan İki Yakın Akrabanın Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Karşılanması: Eylem Araştırması (Nurcan Kaya)


POSTER OTURUMU 4
1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Dil ve İletişim Becerilerinin Öğretiminde Kullanılabilecek Mobil Uygulamalar ( Zehra Cevher, Fatih Cevher)
2. Baby-led complementary feeding: a randomized controlled study  (Gonca Yılmaz, Erkan Doğan, Nilgün Caylan, Sevilay Acar, Gülbin Gökçay , Melahat Melek Oğuz)
3. Sınıfında Beş Yaşında Asperger Sendromu Olan Bir Okul Öncesi Öğretmenine Doğal Öğretim Stratejilerinden Doğru Sorular Sorma Tekniği İle Araba Oyunu Oynama Becerilerinin Öğretiminin Desteklenmesi (Safiye Ateş, Havvagül Deniz, Feyyaz Aslan)
4. Artikülasyon Bozukluğu Olan Çocuklarda Sosyal Becerilerinin Incelenmesi ( Seda Keten, Ayşe Sanem Şahlı, Ziya Saltürk, Atalay Erdem Çetinkaya)
5. How epileptic seizures and EEG abnormalities can affect children with cerebral palsy and their rehabilitation process? ( Arzu Rustamova, Vafa Nagiyeva, Rima Ibadova, Vusala Racabova.)
6. Okulöncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar için Geçiş Süreçleri ve Geçiş Stratejileri (Esra Orum Çattık, Melih Çattık)
7. Dergi İncelemesi: The Journal of Early Intervention (JEI) (Zekiye Hande Yılmaz, Aynur Gıcı Vatansever)
8. Erken Çocukluktaki Gelişimsel Bozukluklarda Motor Gelişimin Dil ve Konuşma Problemleri ile İlişkisi (Müzeyyen Çiyiltepe, M. Çağatay Yöndem, İlayda Kıncal)
9. Down Sendromlu Çocuklarda Kalem Tutma Becerisi Üzerine Mandalla Kavramanın Etkinliğinin İncelenmesi (Sema Gül Türk, Nursel Doğan)
10. ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRETİM: Rutin Etkinliklere Dayalı Örnek Uygulamalar ( Sima Kırkgöz, Arzu Özen)
11. 7-11 Yaş Çocukların Yaptıkları Resimlerin Cinsiyet Açısından Değerlendirmesi (Neslihan Akçay)
12. Erken Çocuklukta Müdahalede Tarama Yöntemlerinden Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( AGTE ) (Akbar Vatankhahi, Halime Kapkara, Ümmü Gülsüm Bülbül, Pınar Akbulut)
13. Hiç Bırakmadım, Yıllardır Hep Yanındayım’ Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin Günlük Yaşamları  (Gizem Yağmur Değirmenci)

DOWN SENDROMU

3000
HER YIL YAKLAŞIK DOWN SENDROMLU DOĞUM
1866
LANGDON DOWN TARAFINDAN TANIMLANMA
21
21. KROMOZUMUN 3 TANE OLMASI SEBEBİYLE
80
(%80) 35 YAŞINDAN DAHA BÜYÜK ANNELERDE
KAYIT

ICECI2018 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

Tüm sorularınızı lütfen iceci2018@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZET gönderimi için son tarih: 31 Ocak 2018
Bildiri kabullerinin açıklanma tarihi: 15 Şubat 2018
ERKEN KAYIT için son tarih: 1 Mart 2018
NORMAL KAYIT için son tarih:  15 Mart 2018

KONGRE TARİHLERİ
ÇALIŞTAYLAR: 29 Mart-01 Nisan 2018 
SÖZLÜ ve POSTER Oturumlar: 30 Mart-31 Mart 2018

HESAP BİLGİLERİ:

HESAP ADI: I M ARGE EĞİTİM DANIŞMANLIK
IBAN NO:  TR11 0006 4000 0014 4070 2023 08
BANKA: Türkiye İş Bankası A.Ş.

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt Normal Kayıt Kongre Sırasında
Öğretim Üyeleri 350 TL 450 TL 550 TL
Araş/Öğr Görevlisi, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler, Aileler 250 TL 350 TL 450 TL

ÇALIŞTAY NOTU: Çalıştay ücretleri; Çalıştaylar başlığında her bir çalıştay içinde ayrıca belirtilmiştir. Seçilen her çalıştay için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.

NOT: Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ:

KONAKLAMA TÜRÜ* ALL INCLUSIVE** ÜCRET
Standart 2 kişilik odada / kişi başı /günlük 150 TL
Tek kişilik oda / günlük 200 TL
Üç kişilik oda / kişi başı/ günlük 120 TL
Dış Katılımcı*** / günlük 35 €

*Konaklama türünde 0-6,99 yaş 1.çocuk ücretsiz, 7-11,99 yaş 1. çocuk %50 öder. Ebeveynle aynı odada kalma koşuluyla, aynı odada 2 çocuk olması durumunda %85 öder.  
**ALL INCLUSIVE kapsamında; açık büfe sabah kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, limitsiz yerli içki servisi ve diğer servisler yer almaktadır. Akka Antedon’daki ALL INCLUSIVE konsepti hakkındaki detaylı bilgilere http://www.akkaantedon.com/ adresinden erişilebilir. Otelde konaklamaların sadece ICECI2018 Konferans Sekreteryası üzerinden yapılma zorunluğu vardır. Detaylar ve sorularınız için iceci2018@gmail.com a yazabilirsiniz.
*** ALL INCLUSIVE hizmeti veren otellerin genel uygulaması olarak, otelde konaklamayarak kongreye katılmak isteyen katılımcılardan otele girişte kayıt masasında kişi başı günlük 35 EURO alınacaktır. Bu fiyata öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.

TRANSFER ÜCRETLERİ:

Transfer ücreti;
Tek yön için: 50 TL
Gidiş-dönüş için: 100 TL

NOT: Transfer; hava alanından/otogardan otele ve otelden hava alanı/otogara transferi kapsamaktadır. Transfer tarihine yakın zamanda, transfer isteyen katılımcılarla iletişime geçilecektir.

KATILIMIN İPTALİ VE İADE:

Katılımcılar seminerlerin başlangıç gününden 10 gün öncesine (19 Mart 2018) kadar katılımlarını iptal edebilirler, bu süre içinde yapılmış bir ödeme var ise ödemenin tamamı iade edilir.

Katılımcıların, seminerlerin başlangıç gününden 2 gün öncesine (27 Mart 2018) kadar etkinliğie katılmaktan vazgeçmeleri halinde yapılmış olan bir ödeme var ise ödemeden %20 kesinti yapılarak ödeme iade edilir.

Katılımcıların seminer başlangıç gününe 1 gün kala (28 Mart 2018) veya seminer başlaması/devam etmesi dönemlerinde (29 Mart 2018 ve sonrası) katılımlarını iptal etmeleri halinde, ödeme iadesi yapılmaz.

KAYIT FORMU


ÇALIŞTAY KAYDI

Yukarıdaki alandan kaydınızı tamamladıktan sonra aşağıdaki alana e-posta adresinizi girerek, çalıştay seçiminizi yapmanız gerekmektedir. Eğer daha önce kayıt olduysanız aşağıdaki alana e-posta adresinizi girerek çalıştay seçimi yapabilirsiniz.

Lütfen, çalıştay seçimlerinizde tam günden bir çalıştay veya öğleden önce ve öğleden sonra bir çalıştay seçebileceğinizi göz önünde bulundurarak seçim yapınız. Bilgisayarınızın faresi ile çalıştayların üzerine geldiğinizde veya telefon ve tablet ile sayfayı inceliyorsanız ilgili çalıştaya tıklayarak başlığı görebilirsiniz.

Tam Gün Öğleden Önce Öğleden Sonra
29 Mart 2018 Çalıştaylar30 Mart 2018 Çalıştaylar

31 Mart 2018 Çalıştaylar

01 Nisan 2018 ÇalıştaylarAKKA ANTENDON HOTEL

AKKA Antedon Hotel’ in sihri; denizin doğa ile uyum içinde dans etmesinden gelir. Sizlere huzurlu ve dinlendirici bir ortam sunan AKKA Antedon Hotel, beş yıldızlı bir aile otelidir. Ormanla çevrili Beldibi Dağları’nın yamacında, asırlık ağaçlar arasında adım atarken botanik bir tur yaşatan doğal bir bahçeye sahiptir. Çocuklu ailelerin tatillerini daha keyifli yaşanabilir kılmakta olup, onlara konfor ve kolaylığı sunmaktadır.

AKKA Antedon Hotel, aile oteli olmasının yanı sıra bir “Kongre Oteli” dir. Modern kongre salonları ile toplantı organizasyonlarınız için uygunluk ve konforu bir arada barındırmaktadır. Çeşitli gelenekleri içinde barındıran konsept düğün organizasyonları ile de sizlere farklı seçenekler sunmaktadır.
Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

FOTOĞRAF GALERİSİ
SPONSORLAR

Sponsorluk ücreti 3000 TL olarak belirlenmiştir. Sponsorluk kapsamında, sponsor kurum adına iki kişinin ücretsiz kongreye katılımı sağlanacaktır ancak sponsorluk konaklama ücretini kapsamaz. Sponsor kurum adına katılacak kişilerin konaklama ücreti tahsil edilir. Sponsorluk talepleriniz için lütfen aşağıdaki iletişim formundan bize ulaşınız.

Ada Yaşam Özel Eğitim ve Reh. Merkezi
Ada Yaşam Özel Eğitim ve Reh. Merkezi
www.adayasamokulu.com
Çadem Psikoloji
Çadem Psikoloji
www.cadempsikoloji.com
Tohum Otizm Vakfı
Tohum Otizm Vakfı
www.tohumotizm.org.tr
Mimoza Özel Eğitim ve Reh. Merkezi
Mimoza Özel Eğitim ve Reh. Merkezi
www.mimozaozelegitim.com
Pera Özel Eğitim Kurumları
Pera Özel Eğitim Kurumları
www.pe-ra.com
Minerva Çocuk ve Ebeveyn Gel. Mer.
Minerva Çocuk ve Ebeveyn Gel. Mer.
www.minervagelisim.com
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği
www.disleksidernegi.com
DESTEKLEYENLER
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği
www.cgeder.com
Özel Eğitimciler Derneği
Özel Eğitimciler Derneği
www.ozelegitimciler.org
Özel Eğitim Kurumları Derneği
Özel Eğitim Kurumları Derneği
www.ozelegitim.org.tr
İLETİŞİM

Kayıt, konaklama ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen e-posta gönderiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Beldibi 1 Mevkii 07985 Kemer Antalya

iceci2018@gmail.com

Google Harita

İLETİŞİM FORMU