ICECI2018'e tüm ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız davetlidir.

Davet
ECOMDER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
TED Üniversitesi

Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER), Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nin birlikte düzenleyeceği ve Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Topluluğu (International Society on Early Intervention-ISEI)’nun desteklediği bünyesinde 4. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'nin da yer alacağı 2. ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON EARLY CHILDHOOD INTERVENTION (ICECI2018) 29-31 Mart 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir.

ICECI2018'in ana teması “Erken Çocuklukta Müdahale Alanında Güncel Araştırmalar ve Yenilikçi Uygulamalar” iken, dünyanın dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar, araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, politikacılar kongreye davetlidir. Özel gereksinimli ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası uzmanların yer alacağı konuşmalar, çalıştaylar, sözlü ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Kongredeki bildirilerin hakem sürecini başarı ile tamamlayanları ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISI’nda 2018’de yayınlanacaktır. Bu konuda detaylı bilgiler kongre sırasında katılımcılara iletilecektir.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce iken, simultane çeviri hizmeti ile katılımcıların sunulardan maksimum yarar elde etmesi sağlanacaktır.

Sizleri kongremizde görmek dileğiyle…

Saygılarımla,

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
ICECI2018 Kongre Başkanı

HAKKINDA

Amaç

ICECI2018, birden çok amaca hizmet edecektir. Amaçlar arasında;

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır farklı ülkelerde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile ülkelerdeki erken çocuklukta müdahale sürecini ve uygulamalarını tanımak,
 3. Erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Uluslararası bilimsel işbirliğini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında üretilen bilimsel bilginin çocuk ve ailelere ve diğer ilgili paydaşlara aktarılmasını sağlamak yer almaktadır.

Kapsam

ICECI2018, 0-6/8 yaş aralığında, gelişimi farklı (Otizm Spektrum Bozukluğu, Serebral Palsi, Zihin Yetersizliği, İşitme Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Çoklu Yetersizliği Olanlar, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Fisiksel/Motor Yetersizliği ve diğer yetersizlik grupları ile Üstün Zeka/Yetenekli küçük çocuklar) ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde (alfabetik sıra ile) hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Sosyal Hizmet

Konu Başlıkları

ICECI2018, 0-6/8 yaş arasındaki gelişimi farklı olan ya da riski altındaki çocuklar ve ailelerine yönelik aşağıdaki konu başlıklarındaki çalışmalara açıktır.

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Öneleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka Bulma
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Tarama
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Tanılama
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Programlama ve Programı Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Müdahelede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-Merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim

KURULLAR

Onursal Başkanlar
Prof. Dr. Tamer YILMAZ, Rektör
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Tarımcılar, Rektör
TED Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Başkan
EÇOMDER Başkanı

Prof. Dr. Michael GURALNICK, Başkan
ISEI Başkanı

Bilim Kurulu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Uğur SAK, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, , TÜRKİYE
Prof. Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Michael GURALNICK, University of Washington, USA
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA
Prof. Dr. Toni LINDER, USA
Prof. Dr. Manfred PRETIS, Medical School of Hamburg, GERMANY
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Ankara Üniversitesi
, TÜRKİYE
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Ankara Üniversitesi
, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Senem BAŞGÜL, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Doç. Dr. Zsuzsa F. Lassú Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-school Education, MACARİSTAN
Yard. Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE

Yard. Doç. Dr. Elif KARSLI, TED Üniversitesi,
TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Avsar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE
Yard. Doç. Dr. Aydın BAL, The University of Wisconsin at Madison, USA

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)

Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL (Kongre Sekreteryası)
Doç. Dr. Özlem DİKEN
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Arş. Gör. Düriye Merve TUNA
Arş. Gör. Gözde TOMRİS
Arş. Gör. Seçil ÇELİK
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU
Arş. Gör. Uğur Onur GÜNDEN
Arş. Gör. Hülya Ceren TUTUK
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİNOtizm Eksiklik Değil Farklılıktır.

ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Toni LINDER
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
Hazırlanmaktadır.
Prof. Dr. Toni LINDER
Hakkında
Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
Hazırlanmaktadır.

Prof. Dr. Rune SIMEONSSON
Hakkında
Doç. Dr. Aydın BAL
Keynote Konuşma ve Çalıştay Konusu:
Hazırlanmaktadır.
Doç. Dr. Aydın BAL
Hakkında

Aşağıdaki program bölümünü kullanarak kendinize uygun programı oluşturup çıktı alabilirsiniz.

PROGRAM SAYFASI
BİLDİRİ GÖNDERME

ICECI2018 sözlü bildiri ve poster bildiri kabul etmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZET gönderimi için son tarih: 31 Ocak 2018
Bildiri kabullerinin açıklanma tarihi: 15 Şubat 2018
ERKEN KAYIT için son tarih: 1 Mart 2018
NORMAL KAYIT için son tarih:  15 Mart 2018

KONGRE TARİHLERİ
ÇALIŞTAYLAR: 29 Mart 2018 
SÖZLÜ ve POSTER Oturumlar: 30 Mart-31 Mart 2018Aşağıdaki alana bildiri özetinizi ekleyebilirsiniz. Bildiri özetiniz gönderildikten sonra e-posta adresinize gönderilecek olan referans numarası ile daha sonra bildiri özetiniz ile ilgili bilgi (hakem süreci, değişiklik talebi vb.) alabilirsiniz. Bilgi isterken lütfen referans numaranızı belirtiniz.

Birden fazla yazarlı çalışmalar için lütfen ünvan, e-posta, ad soyad gibi alanlara virgül ile ayırarak değer giriniz.
Örnek 1: (Prof.Dr.,Doç.Dr)
Örnek 2: (Ahmet Latif, Yeliz Kaya)
Örnek 3: (eposta1@eposta.com, eposta2@eposta.com)

Aşağıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

BİLDİRİ ÖZETİ FORMU

Bildiri özetiniz 300-500 kelime aralığında olmalıdır.

PROGRAM

Program bölümü güncellenmektedir.

DOWN SENDROMU

3000
HER YIL YAKLAŞIK DOWN SENDROMLU DOĞUM
1866
LANGDON DOWN TARAFINDAN TANIMLANMA
21
21. KROMOZUMUN 3 TANE OLMASI SEBEBİYLE
80
(%80) 35 YAŞINDAN DAHA BÜYÜK ANNELERDE
KAYIT

ICECI2018 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

Tüm sorularınızı lütfen iceci2018@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZET gönderimi için son tarih: 31 Ocak 2018
Bildiri kabullerinin açıklanma tarihi: 15 Şubat 2018
ERKEN KAYIT için son tarih: 1 Mart 2018
NORMAL KAYIT için son tarih:  15 Mart 2018

KONGRE TARİHLERİ
ÇALIŞTAYLAR: 29 Mart 2018 
SÖZLÜ ve POSTER Oturumlar: 30 Mart-31 Mart 2018HESAP BİLGİLERİ:

ÖDEMELERLE İLGİLİ LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt Normal Kayıt Kongre Sırasında
Öğretim Üyeleri 350 TL 450 TL 550 TL
Araş/Öğr Görevlisi, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler, Aileler 250 TL 350 TL 450 TL
Çalıştay ücretleri

ÇALIŞTAY NOTU: Çalıştay ücretleri daha sonra açıklanacaktır. Seçilen her çalıştay için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.

NOT: Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ:

KONAKLAMA TÜRÜ* ALL INCLUSIVE** ÜCRET
Standart 2 kişilik odada / kişi başı /günlük 150 TL
Tek kişilik oda / günlük 200 TL
Üç kişilik oda / kişi başı/ günlük 120 TL
Dış Katılımcı*** / günlük 35 €

*Konaklama türünde 0-6,99 yaş 1.çocuk ücretsiz, 7-11,99 yaş 1. çocuk %50 öder. Ebeveynle aynı odada kalma koşuluyla, aynı odada 2 çocuk olması durumunda %85 öder.  
**ALL INCLUSIVE kapsamında; açık büfe sabah kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, limitsiz yerli içki servisi ve diğer servisler yer almaktadır. Akka Antedon’daki ALL INCLUSIVE konsepti hakkındaki detaylı bilgilere http://www.akkaantedon.com/ adresinden erişilebilir. Otelde konaklamaların sadece ICECI2018 Konferans Sekreteryası üzerinden yapılma zorunluğu vardır. Detaylar ve sorularınız için iceci2018@gmail.com a yazabilirsiniz.
*** ALL INCLUSIVE hizmeti veren otellerin genel uygulaması olarak, otelde konaklamayarak kongreye katılmak isteyen katılımcılardan otele girişte kayıt masasında kişi başı günlük 35 EURO alınacaktır. Bu fiyata öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.

KATILIMIN İPTALİ VE İADE:

Katılımcılar seminerlerin başlangıç gününden 10 gün öncesine (19 Mart 2018) kadar katılımlarını iptal edebilirler, bu süre içinde yapılmış bir ödeme var ise ödemenin tamamı iade edilir.

Katılımcıların, seminerlerin başlangıç gününden 2 gün öncesine (27 Mart 2018) kadar etkinliğie katılmaktan vazgeçmeleri halinde yapılmış olan bir ödeme var ise ödemeden %20 kesinti yapılarak ödeme iade edilir.

Katılımcıların seminer başlangıç gününe 1 gün kala (28 Mart 2018) veya seminer başlaması/devam etmesi dönemlerinde (29 Mart 2018 ve sonrası) katılımlarını iptal etmeleri halinde, ödeme iadesi yapılmaz.

KAYIT FORMU


Çalıştay Seçimi
Lütfen çalıştay seçimlerinizde öğleden önce ve öğleden sonra bir tane seçebileceğinizi göz önünde bulundurarak seçim yapınız. Bilgisayarınızın faresi ile çalıştayların üzerine geldiğinizde veya telefon ve tablet ile sayfayı inceliyorsanız ilgili çalıştaya tıklayarak başlığı görebilirsiniz.

Öğleden Önce Öğleden Sonra
29 Mart 2018 Çalıştaylar


AKKA ANTENDON HOTEL

AKKA Antedon Hotel’ in sihri; denizin doğa ile uyum içinde dans etmesinden gelir. Sizlere huzurlu ve dinlendirici bir ortam sunan AKKA Antedon Hotel, beş yıldızlı bir aile otelidir. Ormanla çevrili Beldibi Dağları’nın yamacında, asırlık ağaçlar arasında adım atarken botanik bir tur yaşatan doğal bir bahçeye sahiptir. Çocuklu ailelerin tatillerini daha keyifli yaşanabilir kılmakta olup, onlara konfor ve kolaylığı sunmaktadır.

AKKA Antedon Hotel, aile oteli olmasının yanı sıra bir “Kongre Oteli” dir. Modern kongre salonları ile toplantı organizasyonlarınız için uygunluk ve konforu bir arada barındırmaktadır. Çeşitli gelenekleri içinde barındıran konsept düğün organizasyonları ile de sizlere farklı seçenekler sunmaktadır.
Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

FOTOĞRAF GALERİSİ
SPONSORLAR
Ada Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Ada Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
www.adayasamokulu.com/
DESTEKLEYENLER
CGEDER
CGEDER
cgeder.com/
İLETİŞİM

Kayıt, konaklama ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Beldibi 1 Mevkii 07985 Kemer Antalya

iceci2018@gmail.com

+90 555 400 11 06

Google Harita

İLETİŞİM FORMU